भाैतिक स‌रचना निर्माण गर्दा पूर्व स्वीकृती लिनु पर्ने