FAQs Complain Problems

पानिटार चिया बगान

Read More

शिधिथुम्का चुलिबाट देखिने सूर्येदयकाे दृष्य

Read More

गुफाथुम्की

Read More

नगरपालिको कार्यालय

Read More

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दिर्घ राेगी उपचार सहयाेग
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • वडाकाे सिफारीस
 • दिर्घ राेगी तथा संरक्षकाे नागरिकता काे प्रतिलिपिप
 • दिर्घ राेगी प्रमाणित हुने अस्पतालकाे कागजात
सेवा प्रकारः- मृत्यू दाहा संस्कार सयाेग
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • वडाकाे सिफारीस
 • मृत्यू दर्ताकाे प्रतिलिपि
 • मृतक र संरक्षककाे नागरीकताकाे प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- सुरक्षित मात्रिताे तथा सुत्केरी सयार खर्च
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • वडाकाे सिफारीस
 • जन्म दर्ताकाे प्रतिलिपि
 • बाबु अामाकाे नागरिकता प्रमाण पत्र
 • अामाकाे ना प्र नभएमा विवाह दर्ता
 • ४ पटक स्वस्थिय परिक्षण गरेकाे कागजात
सेवा प्रकारः- भुक्तानी सम्बन्धमा
सेवा समयः- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि
जिम्मेवार अधिकारीः- लेखा शाखा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • बिल भरपाई
 • वडा समितिको सिफारिस
 •  योजना सम्बन्धि भएमा प्राविधिक प्रतिबेदन
 •     योजना  सम्पन्न भएको  उपभोक्ता      समितिको      निर्णय प्रतिलिपि
 •  अनुगमन समितिको निर्णय प्रतिलिपि
 •     वडा    सचिब  , वडा    अध्यक्षको      रोहबरमा गरिएको
  सार्वजनिक परिक्षणको निर्णय प्रतिलिपि
 • याेजनाकाे फाेटाे
सेवा प्रकारः- याेजना सम्झाैता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजात
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- याेजना शाखा ,नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपभोक्ता  समिति÷अनुगमन  समिति  गठन  गर्दाको  निर्णय प्रतिलिपि
 • .नगरपालिकाकाे बिनियोजित पत्र
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 • उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नागरिताको फोटोकपी
 • प्रबिधिक लागत अनुमान
सेवा प्रकारः- भत्ता रकम बुझन
सेवा समयः- निकासा पश्चयत
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • रकम बुझ्न     बैंकबाट  भत्ता  वितरणको  व्यवस्था  भएको  वडाको  हकमा  वडा कार्यालय तथा       नगरपालिका    कार्यालयबाट    सिफारिस       लिइ

  सम्बन्धित  बैंकमा  खाता  खोली  खाता  मार्फत  भत्ता  रकम  बुझ्न
  सकिने  छ  ।

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा भत्त्राका लागि परिचय पत्र नविकरण
सेवा समयः- मंसीर १ देखि १५ गते सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक  सुरक्षा  भत्ता  पाएका  व्यक्तिहरुले    हरेक  वर्ष  मंसिर महिनाको १ गते देखि १५ गते सम्म सम्बन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिका   कार्यालयमा   आई   अनुसुची   फाराम   भरि   आफ्नो परिचय  पत्र  अनिवार्य  रुपमा   नविकरण  गराउनुपर्ने छ । सो का लागि निम्नानुसार कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।

 • परिचय पत्रको प्रतिलिपि
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 •   अन्यन्त्रको  नागरिकता  प्रमाण  पत्र  भए  बसाई–सराई  प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 •  सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको फाटो २ प्रति
 • सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने छ
सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा भत्त्राका लागि परिचय पत्र बनाउने
सेवा समयः- अवस्था हेरी
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

 

हरेक  वर्षको  मंसिर  १  गते  देखि  १५गते  सम्म  सम्बन्धित  वडा कार्यालयमा वा नगरपालिका कार्यालयमा निम्नानुसार कागजात राखि निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।

 

 • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • विधवा महिलाको लागि पतिको मृत्युदर्ताको  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  बिवाह  दर्ता  प्रमाण पत्रको  प्रतिलिपिमृत्यु  पछिको नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 •  अशक्त अपाङ्गगता भएकाहरुको लागि अपाङ्गताको वर्ग खुलेको प्रमाण  पत्रको  प्रतिलिपि,  नगरिकता  प्रमाण  पत्रको  प्रतिलिपि  र नावालक भएमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 •  दलित बालबालिकाको लागि जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि बाबु र आमाको बिवाह दर्ता प्रमाण पत्र, नागरिताको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको २÷२ प्रति फोटो
 •  बसाइ–सराइ  गरि  आएको  व्यक्ति  हरुको  हकमा  बसाई–सराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने छ   

Pages

जानकारी