FAQs Complain Problems

समाचार

देउमाई नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा अन्तरगत कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा बालशिक्षकहरुको बैशाख देखि असार सम्मको तलब भत्ता र पोशाक भत्ता बापतको निकाशा विवरण २०८१ ।