कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
प्रेम प्रसाद दाहाल प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत CEO sugyamibigad@gmail.com 9851106300