देउमाइ नगरपालिकाकाे पर्यटेकिय क्षेत्र देउमाइ पाेखरी