FAQs Complain Problems

समाचार

उधाेग दर्ता तथा सिफारिस

लाग्ने समय: 
सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्बन्धित उद्योगीको रितपुर्वकको निवेदन २. उद्योगीको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
  • . उद्योग संचालन हुने जग्गाको प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
  •  जग्गा भाडामा लिएको भए जग्गा भाडाको संझौताको प्रतिलिपि
  • ज.ध.को ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
  •  उद्योग अन्यन्त्र सम्बन्धीत कार्यालयमा दर्ता भएको भए सो को प्रमाण पत्रहरुको प्रतिलिपि, आय कर, प्यान दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,  भ्याट  सँग  सम्बन्धित  भए  सो  को  प्रमाण  पत्रको प्रतिलिपि
  • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सर्जमिन