FAQs Complain Problems

समाचार

संस्था दर्ता तथा नविकरण

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • . सम्बन्धित व्यक्ति÷संस्थाको निवेदन 
  •  वडा कार्यालयको सिफारिस
  •  संस्थाको विधानको प्रतिलिपि
  •  संस्था अन्यत्र दर्ता भई सकेको भए  प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
  • . संस्था रहेको भवनको घरजग्गा कर र मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि भडामा लिएको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
  • साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि
  •  अघिल्लो आ.ब.को लेखा परिक्षण प्रतिबेदनको प्रतिलिपि